Direkcija za izgradnju
Aktuelno
    6.jpg

    Anketa

    Da li ste zadovoljni radom Direkcije?

    Please wait...

Javni uvid-Petlja u Zlakusi

Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове по обављеној стручној контроли и утврђивању Нацрта плана детаљне регулације „Петља у Злакуси“, Град Ужице, од стране Комисије за планове Скупштине града Ужица, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013 и 98/2013),

оглашава

ЈАВНИ УВИД

У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПЕТЉА У ЗЛАКУСИ“, ГРАД УЖЦЕ

ЈАВНИ УВИД обавиће се у сали Скупштине града Ужица, Ул.Димитрија Туцовића бр. 52, у периоду од 7. марта 2014. године до 7. априла 2014. године сваког радног дана од 12 до 15 часова.

Јавни увид може се обавити и у просторијама Mесних заједница од 13,00 до 17,00 часова и то:

- у среду 19.03.2014. године у Крвавцима,

- у четвртак 20.03.2014. године у Горјанима.

Заинтересована лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења писмено доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, Ул.Димитрија Туцовића бр. 52, најкасније до 7. априла 2014. године.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Ужица, одржаће се у сали Скупштине града Ужица, 10. априла 2014. године, у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Ужица.

Oglas možete preuzeti ovde

 

 
Оглас за давање у закуп пословног простора

ЈП "Дирекција за изградњу" Ужице у име и за рачун Града Ужица расписује


О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ПРИКУПЉАЊЕМ ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА


Пословни простор у Тржном центру “ Париз “ ,

Ул.Димитрија Туцовића бр.34

Локали

ознаке

Површина локала

2)

Почетни

износ месечне

закупнине

(дин.)

Напомена

Л4:

II спрат

15,00 м2

11.000,00

локал поседује сопствени мокри чвор

 

Намена локала: Пословна делатност

Карактер објекта: Стални

Локали са централним грејањем.

Рок закупа :1 година

У назначен износ закупнине није зарачунат порез на додату вредност и исти пада на терет Закупца .

Напомена: Локали се издају у виђеном стању ,без права на накнадну рекламацију.

 


Opširnije...
 
Оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 62. и 63. Одлуке о грађевинском земљишту општине Ужице (Сл. Лист општине Ужице бр. 6/03), члана 6. Одлуке о услoвима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама и осталом грађевинском земљишту (Сл. Лист општине Ужице бр. 3/4) и Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Ужица , ЈП »Дирекција за изградњу« из Ужица расписује


О Г Л А С


за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини прикупљањем затворених писаних понуда

 

Локације за постављање монтажних киосака:

Ужице, Крчагово, Севојно


Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 7