Direkcija za izgradnju
МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА

 

 

 


 

 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСТОРНОГ И

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА

 

Међународни Салон урбанизма је традиционална годишња  манифестација Удружења урбаниста Србије која представља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализација.

Салон урбанизма се реализује у оквиру следећих категорија у чијем саставу су и инострани радови:

1.Просторни планови

2.Генерални урбанистички планови

3.Планови генералне регулације

4.Планови детаљне регулације

5.Урбанистички пројекти и реализације

6.Конкурси

7.Истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања

8.Заштита животне средине кроз студије и планове

9.Примена информатичке технологије

10.Публикације

11.Студентски радови

Одељење просторног и урбанистичког планирања ЈП'' Дирекција за изградњу''  је и раније учествовало на овој манифестацији и остваривало запажене резултате и то :

Ø II награда за Просторни план Града Ужица,

Ø III награда за Генерални урбанистички план Града Ужица,

Ø I награда за Стратегију интегралног урбаног развоја централне градске зоне.

Ове године је Одељење просторног и урбанистичког планирања ЈП'' Дирекција за изградњу'' , учествовало на  Салону урбанизма са  два рада и то:

- у категорији Планова генералне регулације – План генералне регулације ''Централно постројење за пречишћавање отпадних вода у Горјанима''

- у категорији Планова детаљне регулације - План детаљне регулације дела  Омладинске улице у Ужицу

У години када је ЈП ''Дирекција за изградњу'' прославила педесет година од оснивања, у континуитету је радила на уређењу и изградњи свога града, радећи Стратешке планове највишег ранга за потребе  града као и низ Планова генералне и Планова детаљне регулације, непрестано се унапређујући и надограђујући новим референцама,  III награда у категорији Планова детаљне регулације – за  План детаљне регулације дела  Омладинске улице у Ужицу, нови је  подстицај за даље напредовање, јер бити препознат од стране међународне стручне јавности чини да сачувамо свој идентитет, капацитет и референтност у региону и шире.

 

Овим путем ЈП ''Дирекција за изградњу'' Ужице се афирмише и промовише свој град у међународним оквирима, стварајући предуслове за усавршавање, примену савремених знања и технологија у даљој изградњи свог града и своје институције.