Direkcija za izgradnju
Оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 62. и 63. Одлуке о грађевинском земљишту општине Ужице (Сл. Лист општине Ужице бр. 6/03), члана 6. Одлуке о услoвима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама и осталом грађевинском земљишту (Сл. Лист општине Ужице бр. 3/4) и Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Ужица , ЈП »Дирекција за изградњу« из Ужица расписује


О Г Л А С


за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини прикупљањем затворених писаних понуда

 

Локације за постављање монтажних киосака:

Ужице, Крчагово, Севојно


 

 

I) Локације за постављање монтажних киосака

Износ кауције: 50.000,00 динара

Износ депозита на име трошкова уклањања појединачног киоска:

40.000,00 динара

Напомена: предметно земљиште се даје у закуп на рок од 3 године

У Ж И Ц Е:

Локација

Површина локације

2)

Тип киоска

Почетни износ

закупнине који

се лицитира

(дин.)

Л1:

Плажа,поред Плавог моста

5,00

Севал МО 3/1

28.296,00

Л7:

Ул. Друге пролетерске бригаде број 21

9,00

Београдски

киоск

50.932,80

Л8:

Ул. Марије Маге Магазиновић

број 11- испред објекта

9,00

Београдски

киоск

71.523,00

Л9:

Ул. Марије Маге Магазиновић

- иза солитера » С »

6,00

Севал МО 2

33.955,20

Л12:

Ул. Обилићева испред Поште

9,00

Београдски

киоск

71.523,00

Л 21:

Ул.Николе Пашића ,поред саобраћајне школе

17,00

Севал МО 3/4

135.099,00

Л 22:

Ул.Немањина,испред Медицинске школе

7,00

Севал МО 3/2

39.614,40

КРЧАГОВО:

Локација

Површина локације

2)

Тип

киоска

Почетни износ

закупнине који

се лицитира

(дин.)

Л5:

Ул.Пекарска,испред фирме

„Копаоник“

16,00

Севал МО 3/4

72.524,20

Л6:

Ул.М.Обреновића,пијаца

10,00

Севал МО 3/3

45.327,60

С Е В О Ј Н О:

Локација

Површина локације

2)

Тип

киоска

Почетни износ

закупнине који

се лицитира

(дин.)

Л2:

Аутобуско стајалиште у улици Миливоја Марића

16,00

Севал МО 3/4

58.337,30

Л3:

Аутобуско стајалиште у улици Миливоја Марића

10,00

Севал МО 3/3

36.460,80

Л4:

Аутобуско стајалиште у улици Миливоја Марића

10,00

Севал МО 3/3

36.460,80

Л5:

Аутобуско стајалиште у улици Миливоја Марића

10,00

Севал МО 3/3

36.460,80

Л6:

Аутобуско стајалиште у улици Миливоја Марића

10,00

Севал МО 3/3

36.460,80

Л8:

Аутобуско стајалиште у улици Миливоја Марића

5,00

Севал МО 3/1

18.230,40

Л10:

Ул.А,Вучковића ,поред стамбене зграде бр.11

6,00

Севал МО 2

21.876,50

 

II ) Локације ознаке » С » – фрижидери за сладолед и фрижидер за безалкохолна пића

Површина парцеле: 3 м2

Рок коришћења:од 01.04.-31.10.2014.год.

Износ депозита на име трошкова уклањања објекта: 5.000,00 динара

Кауција: 10.000,00 динара

Напомена:Локација Л25:Улица Трг Светог Саве-Мали парк и на Градској плажи-предвиђене су две локације,за постављање колица за продају сладоледа,у свему према графичком прилогу.Колица се постављају на локацији 1 у периоду од 01.04.-20.06. и 01.09.-01.10.у времену од 08-18 часова, а на локацији 2 у периоду21.06.-31.08.у времену од 08-19 часова.Ван предвиђеног времена,колица за продају сладоледа се морају уклонити.

Ужице

ЛОКАЦИЈА

Износ накнаде за коришћење

Почетни

износ

закупнине ,

који се лицитира

Л1:

Плажа-испред хотела »Турист«

8.106,70

3.301,20

Л2:

Плажа-испред хотела »Турист«

8.106,70

3.301,20

Л3:

Ул.Д.Туцовића-испред Прве основне школе

» Краљ Петар II »

12.322,20

4.635,80

Л4:

Ул.Д.Туцовића-на Тргу поред травњака

12.322,20

4.635,80

Л5:

Ул. Димитрија Туцовића -испред пословнице

»Лутрије Србије »

12.322,20

4.635,80

Л6:

Ул.Д.Туцовића-испред банке »Интеса«

12.322,20

4.635,80

Л7:

Ул.Д.Туцовића , испред банке »Интеса«-

фрижидер за безалкохолна пића

10.772,70

3.476,80

Л8:

Ул.Д.Туцовића , испред »Имплус »спорта

12.322,20

4.635,80

Л9:

Ул.Д.Туцовића , испред »Ерсте »банке

12.322,20

4.635,80

Л10:

Ул.Југ Богданова бр.12-14

12.322,20

4.635,80

Л11:

Ул.Д.Туцовића –испред РК«Београд«

12.322,20

4.635,80

Л12:

Ул.Д.Туцовића –испред РК«Београд«

12.322,20

4.635,80

Л13:

Ул. Д.Туцовића –ка Стефановића пролазу

12.322,20

4.635,80

Л14:

Ул. Д.Туцовића –Ускоковићев пролаз

12.322,20

4.635,80

Л15:

Трг Светог Саве –испред цркве

12.322,20

4.635,80

Л16:

Ул. Д.Туцовића –преко пута Музеја

12.322,20

4.635,80

Л18:

Ул. Омладинска-поред Јавне гараже

12.322,20

4.635,80

Л19:

Велики парк-код Хале спортова

8.106,70

3.301,20

Л20:

Ул.ДимитријаТуцовића бр.133

10.059,20

4.635,80

Л22:

Ул.Димитрија Туцовића-на Тргу поред травњака

12.322,20

4.635,80

Л23:

Ул.Димитрија Туцовића- »Цветни трг«

12.322,20

4.635,80

Л25:

Ул. Трг Светог Саве-Мали парк и Градска плажа-две локације за постављање колица за

продају сладоледа

12.322,20

4.635,80

Крчагово

Л1:

Ул.М.Обреновића – испред Поште у

Крчагову

5.824,40

2.644,10

Л2:

Ул.М.Обреновића–испред продавнице »Сретен Гудурић«Крчагово

5.824,40

2.644,10

Л3:

Ул. Ужичких хероја - насупрот ОШ " Слободан Секулић " Крчагово

5.824,40

2.644,10

Севојно

Л1:

Ул.М. Марића – поред супермаркета«Градина«

3.891,30

2.126,90

Л2:

Ул.А.Вучковића-поред самачког хотела

3.891,30

2.126,90

Л3:

Ул.А.Вучковића-поред Зелене пијаце

3.891,30

2.126,90

Л4:

Ул.А.Вучковића-испред продавнице«Сретен Гудурић«-

3.891,30

2.126,80

 

ОСТАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ

 

III ) Локације ознаке » Б » - зона забавног карактера за децу за постављање:

( » скочи«балона за децу,вртешке , карусела,лавиринта)

Л12 : Трг партизана

Простор је подељен на 3 зоне за дечију забаву

ЛОКАЦИЈА

Површина локације

Износ накнаде за коришћење

Почетни износ закупнине ,

који се лицитира

Л12: Трг партизана

Зона 1

око 161,50 м2

76.337,00

15.363,50

Л12: Трг партизана

Зона 2

око 161,50 м2

76.337,00

15.363.50

Л12: Трг партизана

Зона 3

око 161,50 м2

76.337,00

15.363,50

Л28 : Ул.Димитрија Туцовић,Мали трг

Простор је подељен на 2 зоне за дечију забаву

ЛОКАЦИЈА

Површина локације

Износ накнаде за коришћење

Почетни износ закупнине ,

који се лицитира

Л28: Зона 1

20,00 м2

27.375,70

1.902,60

Л28: Зона 2

20,00 м2

27.375,70

1.902,60

Период закупа: од 01.04.-31.10.2014.год.

Износ депозита на име трошкова уклањања објекта: 10.000,00 динара

Кауција:30.000,00 динара ( по једном месту )

 

IV ) Локације ознаке " К " – домицилна локација за постављање колица за продају кокица

Рок коришћења: 12 месеци

Износ депозита на име трошкова уклањања објекта: 5.000,00 динара

Кауција: 10.000 динара

ЛОКАЦИЈА

Површина локације

Износ накнаде за коришћење

Почетни износ закупнине ,

који се лицитира

Л3:

Ул.Д.Туцовића- Трг партизана

4 м2

22.641,80

10.596,00

Напомена:

За локацију Л3 - период закупа је од 18.05.2014.-18.05.2015.год.

 

V) Л-20 Трг партизана - на доњем асфалтираном делу Трга предвиђен је простор за формирање забавног дечијег парка за вожњу дечијих аутомобилчића

Површина локације: 21,5 м x 8,00 м ( 172,00 м2 )

Почетни износ закупнине,који се лицитира : 16.362,40 динара

Период закупа : од 01.04.-31.10.2014.год.

(вожња аутомобилчића може се одвијати радним даном од 17-21h, а викендом од 9-21h ).

Кауција :30.000,00 динара

Износ депозита на име трошкова уклањања објекта: 10.000,00 динара

НАПОМЕНА: У току одвијања „ Спорт феста „ и других ширих градских манифестација на Тргу,аутомобилчићи се морају уклонити са ове локације.

Закупац локације је дужан да се брине о безбедности пролазника и корисника аутомобилчића.

 

VI) Л-10 :Ул.Ужичке војске, игралиште у Турици - предвиђена је локација за постављање циркуса или забавног луна парка

Површина локације: 2.418,00 м2

Простор је подељен на 4 зоне, орјентационе површине око 600,00

Почетни износ закупнине, који се лицитира : 4.536,00 дин.( по једном месту)

Период закупа: месец дана ,у периоду од 01.04.-31.10.2014.год.

Износ депозита на име трошкова уклањања објекта: 10.000,00 динара

Кауција:20.000,00 динара ( по једном месту).

 


УСЛОВИ ЗАКУПА ЗЕМЉИШТА:

Обавеза учесника Огласа који добије предметну локацију у закуп је плаћање: накнаде за коришћење грађевинског земљишта ,трошкова комуналне таксе и трошкове одржавања јавне чистоће у свему сагласно Решењу Града Ужица.

Обавеза закупца који добије грађевинско земљиште у закуп је да исто уреди и објекат постави у свему према условима из Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Ужица .

УСЛОВИ ОГЛАСА:

Право учешћа на Огласу имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на Оглас врши се на посебном обрасцу – огласној пријави која се може добити у стручној служби ЈП »Дирекција за изградњу«. У пријаву је потребно унети податке о учеснику Огласа и локацији на коју се пријава односи. Уз пријаву је потребно приложити доказ о уплати кауције и депозита на име обезбеђења учешћа на Оглас . Уплату оба износа извршити на уплатни рачун јавних прихода – подрачун за посебне намене: уплата кауције број 840-666804-50 са моделом плаћања 97 и позивом на број 89-100.

Учесници Огласа, садашњи корисници грађевинског земљишта, дужни су као услов за конкурисање пружити писмени доказ о измиреним обавезама према ЈП«Дирекција за изградњу« Ужице, насталим закључно са 31.12.2013. године и потврду надлежног пореског органа о измиреним и доспелим порезима, доприносима и другим јавним дажбинама ( не старију од два месеца ).

Понуда за учешће на Оглас подноси се у писаној форми,у прописно затвореном коверту препоручено или непосредно на адресу: ЈП »Дирекција за изградњу« Ужице, Улица Вуколе Дабића 1-3 до 13.02.2014.год. до 14 часова (без обзира на начин на који се достављају). На коверти мора писати : ЗА ОГЛАС - НЕ ОТВАРАТИ – са јасном писаном ознаком за коју локацију се понуда односи,а на полеђини коверта навести назив понуђача.

Понуда мора да садржи: Уредно попуњену пријаву , доказ о уплати кауције и депозита, потврду Дирекције о измиреним обавезама по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта , а правна лица и потврду надлежног пореског органа о измиреним и доспелим порезима,доприносима и другим јавним дажбинама (не старију од два месеца ).

Неблаговремене понуде, као и понуде које не садрже све наведене елементе сматраће се неважећим и неће се разматрати,а уплаћена кауција се неће враћати.

Приоритет на уступање грађевинског земљишта у закуп имаће учесник Огласа који понуди највећи износ закупнине у односу на утврђени почетни.

Отварање понуда и одабирање најповољнијег понуђача обавиће Комисија формирана Решењем Градоначелника Града Ужица за давање у закуп грађевинског земљишта дана 14.02.2014.год. у 11 часова, у малој сали Града Ужица.

Оглас остаје отворен за преостале локације до давања у закуп свих понуђених локација .

Резултати Огласа биће објављени на огласној табли ЈП „Дирекција за изградњу“ Ужице у року од три дана, а Комисија ће у року од осам дана од дана отварања понуда утврдити најповољнијег понуђача и поднети предлог за давање земљишта у закуп. Учесницима Огласа који нису предложени за доделу земљишта у закуп, по истицању резултата Огласа, биће извршен повраћај уплаћене кауције од стране ЈП „Дирекција за изградњу“ Ужице у року од 3 (три) дана од дана истицања резултата Огласа. Учесницима огласа који су предложени за доделу земљишта у закуп кауција се задржава и урачунава у цену локације.

Уколико учесник Огласа после отварања понуда, а пре уручења решења о додели земљишта у закуп одустане од понуде, оглас за ту локацију ће се поновити, а понуђач нема право на повраћај уплаћене кауције.

Уколико учесник Огласа после истека рока за подношење понуда, а пре отварања понуде,одустане од понуде,нема право на повраћај уплаћене кауције.

Уколико учесник Огласа коме је уручено решење о додели у закуп земљишта не закључи уговор о закупу са ЈП „Дирекција за изградњу“ или не плати понуђени износ у року од 30 дана од дана уручења решења, одмах ће се покренути поступак за поништај решења о додели предметног земљишта у закуп и враћање истог у посед граду Ужицу, без права на повраћај уплаћене кауције.

Уколико се на Oглас пријави само један учесник поступак ће се провести, а понуђачу ће се предложити додела земљишта у закуп уколико је понудио најмање почетни износ закупнине за односну локацију.

Уколико на Oгласу за исту локацију два или више учесника Oгласа понуде исти износ закупнине, понуђачу чија је понуда прва приспела ,а што се региструје уписником Дирекције,предложиће се додела у закуп локације.

За сва ближа обавештења и увид у предметне локације учесници Огласа могу се обратити стручној служби ЈП«Дирекција за изградњу« сваким радним даном у времену од 8 до 15 часова или на телефоне 522-341 или 516-946.

Овај Оглас се налази на сајту Дирекције на адреси web: www.direkcijaue.rs