Direkcija za izgradnju
Direkcija O nama
O nama

Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju“ Užice osnovano je u cilju obezbeđenja tehničko tehnološkog i ekonomskog jedinstva za stvaranje uslova za planiranje i uređenje prostora, uređivanje, korišćenje i unapređenje građevinskog zemljišta, kao dobra od opšteg interesa.

Direkcija u okviru svoje osnovne delatnosti obavlja poslove oko planrianja i uređenja prostora, uređenja građevinskog zemljišta, uređenja i održavanja ulica i saobraćajnica, parkova, zelenih i rekreacionih površina, vrši nadzor izgradnje insvesticionih objekata komunalne infrastukture, a sve u skladu sa godišnjim programima Direkcije.

Svoju delatnost, ali pod  različitim nazivima, Direkcija obavlja od 1963. godine. Obavljajući svoju delatnost, Direkcija objedinjuje i usmerava izgradnju, komunalno opremanje i održavanje čitave komunalne infrastukture grada i naseljenih mesta.

Direkcijom upravlja Upravni odbor uz kontrolu Nadzornog odbora.

Direkcijom rukovodi direktor sa svojim pomoćnicima. Pomoćnici direktora su na čelu sektora, oni predlažu i realizuju godišnji Program  koji je prethodno verifikovan na Gradskom veću.

Planiranje i realizaciju planova aktivnosti obavlja:

 • Uprava
 • Sektor investicija i održavanja prostornog i urbanističkog planiranja
  • Odeljenje investicija i održavanje komunalnih objekata i visokogradnje
  • Odeljenje investicija i održavanja puteva i saobraćajne signalizacije
  • Odeljenje prostornog i urbanističkog planiranja
 • Sektor pravnih i opštih poslova, knjigovodstva i finansija
  • Odeljenje pravnih i opštih poslova
  • Odeljenje knjigovodstva
  • Odeljenje finansija


Na čelu odeljenja su rukovodioci. U okviru odeljenja se realizuju pojedine pozicije usvojenog godišnjeg Finansijskog plana i Programa rada Direkcije. Ovakav način organizacije omogućava efikasnu koordinaciju na nivou preduzeća, ali i na nivou pojedinačnih odeljenja.

JP „Dirkecija za izgradnju“ svojim rezultatima rada opravdava sadašnjost, dok je svojim novim idejama i planovima razvoja od opšteg interesa, odgovorno okrenuta ka budućnosti.