Direkcija za izgradnju
Javne nabavke u 2015. godini Javna nabavka broj 27/2015
Javna nabavka broj 27/2015
utorak, 19 maj 2015 08:18

"Čišćenje taložnika kišne kanalizacije"

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde