Direkcija za izgradnju
Javne nabavke male vrednosti u 2016. godini Javna nabavka male vrednosti (dobra) br.9
Javna nabavka male vrednosti (dobra) br.9
ponedeljak, 25 april 2016 00:00

"Набавка канти за потребе градске хигијене"

 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda možete preuzeti ovde

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde