Direkcija za izgradnju
Javne nabavke male vrednosti u 2016. godini Javna nabavka male vrednosti (radovi) br. 6
Javna nabavka male vrednosti (radovi) br. 6

„Израда подлоге клизалишта на тргу“

 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde