Direkcija za izgradnju
Javne nabavke male vrednosti u 2013. god. Javna nabavka male vrednosti 25
Javna nabavka male vrednosti 25
petak, 20 decembar 2013 12:50

Javna nabavka male vrednosti (dobra) br. 25

"MZ Turica-nabavka materijala za izgradnju objekta na groblju Sinjevac"

 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

Obaveštenje o obustavi postupka možete preuzeti ovde