Direkcija za izgradnju
Javne nabavke male vrednosti u 2014.god. Javna nabavka male vrednosti (dobra) br.6
Javna nabavka male vrednosti (dobra) br.6
ponedeljak, 28 jul 2014 13:11

"Nabavka neophodnog administrativnog materijala za potrebe zaposlenih"

 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde