Direkcija za izgradnju
Javne nabavke u 2014. godini Javna nabavka broj 56
Javna nabavka broj 56
utorak, 15 jul 2014 11:06

Javna nabavka br. 56

"Volujac-izgradnja puteva asfaltiranje"

 

 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde