Direkcija za izgradnju
Javne nabavke u 2014. godini Javna nabavka broj 60
Javna nabavka broj 60
utorak, 15 jul 2014 10:35

Javna nabavka br. 60

"Kremna-izgradnja puteva"

 

 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde