Direkcija za izgradnju
Prva faza kvalifikacionog postupka Javna nabavka br. 13
Javna nabavka br. 13
sreda, 18 septembar 2013 08:03

Javna nabavka br. 13
„Извођење радова на реконструкцији и конзервацији заштићених објеката и фасада“

 

Poziv za podnošenje prijava i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde